spk
SPK’den iki tebliğde değişiklik
SPK tarafından Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu tebliğin 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi şöyle değiştirildi:“Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak
Daha Fazla İçerik Yükle